Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Представяне на проекта DAREFFORT

Мариана Асенова тел: 0899295358

На 25.09.2019 г. от 11.00 часа в конферентната зала на хотел Балкан в гр. Плевен ще се проведе работна среща за обмен на знания по проект DAREFFORT. Екипът на секция „Хидрологични прогнози“ към Националния институт по метеорология и хидрология е партньор по проекта от българска страна.
DAREFFORT – Подобряване на сътрудничеството в областта на прогнозирането на наводнения в басейна на р. Дунав.
Проектът стартира официално на 01.07.2018 г. и е с тригодишен срок на изпълнение. Осъществява се с подкрепата на Транснационалната програма Дунав, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския инструмент за съседство, съфинансиран от Унгария и други страни от Дунавския басейн.
DAREFFORT е хоризонтална инициатива за прилагане на възприети общи мерки за намаляване на риска от наводнения по съвместен и устойчив начин на ниво Дунавски басейн. С реализирането на проекта се цели да бъде създадена платформа за стандартизиран международен обмен на хидрометеорологични данни посредством която да се повиши качеството и ефективността на националните прогностични центрове. По този начин ще се попълва и публичната система в реално време DanubeHIS на ICPDR, която предоставя информация за управление на риска от наводнения както и за различни научни дейности, свързани с водните проблеми. Партньорите и стратегическите участници в проекта представляват 12 от общо четиринадесетте страни в Дунавския водосборен басейн.
Партньорите по проекта разработват съвместно препоръки, които ще бъдат предоставени на ICPDR (Международна комисия за опазване на р. Дунав) с оглед създаването на хидрометеорологична информационна система за басейна на р. Дунав (DanubeHIS), което е фундаментална стъпка към установяването на гъвкав и устойчив обмен на данни. Основната цел е да се разшири достъпа до регистрирана хидроложка информация и данни за ледови явления, както и предоставянето на хармонизирана информация във всички страни в Дунавския басейн.
Националният институт по метеорология и хидрология, чрез секцията по Хидроложки прогнози е партньор в проекта с широко застъпено участие в дейностите по работните пакети. С участието си в този проект НИМХ ще подобри и разшири дейността си в областта на прогнозирането на наводнения и системите за ранно предупреждение при наводнения и ще затвърди сътрудничеството си с останалите организации- партньори от басейна на река Дунав
Повече информация за проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort
Информация за дейността на секция „Хидрологични прогнози“: http://hydro.bg/Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Представяне на проекта DAREFFORT"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.