Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Информационно събитие по проект на Примабилд ООД

Примабилд ООД

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20ти септември 2019г. от 11ч. в базата на Примабилд ООД в с.Старо Оряхово, ул. Асен Златаров № 36 ще се проведе информационно събитие и работна среща за представяне на проект „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.004-0110-C01.
Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите.
Всички заинтересовани страни се канят да присъстват на събитието.
Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Информационно събитие по проект на Примабилд ООД"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.