Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Дружество “САРОН” ЕООД в партньорство с фондация “SOS Предприемачи” приключва успешно проект номер BG05M9OP001-2.010-0535-С01 “ВТОРИ ШАНС”

Йелена Александров

В края на декември 2019 г. дружество “САРОН” ЕООД в партньорство с
фондация “SOS Предприемачи” приключва успешно проект номер
BG05M9OP001-2.010-0535-С01 “ВТОРИ ШАНС”, подкрепен с помощта на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020, финансирана
от Европейския социален фонд и Национално съфинансиране. Проектът е
финансиран в рамките на процедура “BG05M9OP001-2.010 Развитие на
социалното предприемачеството” чиято основна цел е да се улесни достъпа до
заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи
чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в
сферата на социалната икономика.
В рамките на изпълнение на проекта и в съответствие с целите на
процедурата беше осигурена заетост на 11 безработни лица, с ниска
конкурентоспособност на пазара на труда. За половината от тях се предвижда
да осигурена устойчива заетост и след приключването на проекта. Заложените
индикатори и резултати по проекта са изцяло изпълнени, което от своя страна
предостави шанс на тези лица за по-добро социализиране на пазара на труда и в
обществото като цяло, въпреки техните проблеми от физически и/или
психологически характер.
Изграждането на бутиков и онлайн магазин за дамски дрехи е
предпоставка резултатите от проекта да бъдат мултиплицирани и в бъдещето.
За това ще спомогне и помощта от партьора по проекта – фондация “SOS
предприемачи”, който пое значителна част от промотирането на проекта и
маркетинга на цялостната дейност на компанията.


Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Дружество “САРОН” ЕООД в партньорство с фондация “SOS Предприемачи” приключва успешно проект номер BG05M9OP001-2.010-0535-С01 “ВТОРИ ШАНС”"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.