Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Проведе се информационно събитие за представяне на проект за енергийна ефективност на Примабилд ООД

Вяра Илиева

На 20ти май 2019г. от 10ч. в базата на Примабилд ООД в с.Старо Оряхово, ул. Асен Златаров № 36 се проведе финално информационно събитие за представяне на проект „Инвестиции за енергийна ефективност в Примабилд ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0812-C01.
Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия.
В рамките на мероприятието бяха представени реализираните дейностите и постигнати проектни резултати. В рамките на проекта се осъществиха дейности по придобиване на ново енергийно ефективно оборудване и дейности по постигане на съответствие със стандарт БДС EN ISO 50001. В резултат се постига понижаване на енергийната интензивност на производството в Примабилд ООД и повишаване на енергийната ефективност в компанията.
Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Проведе се информационно събитие за представяне на проект за енергийна ефективност на Примабилд ООД"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.