Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Протест и молитвено бдение във Варна на 26.07, в Седмицата срещу Истанбулската конвенция

spasibg.wordpress.com

Даниела Николова тел: 0879167440

ГИ срещу Истанбулската конвенция и джендър-идеологията организира протест срещу Истанбулската Конвенция и молитвено бдение на 26.07.2018 г. Събитието ще се проведе от 19.30 до 21.30 часа пред сградата на Окръжен съд- площад Независимост във Варна.

Протест се организира и в София на 26.07 пред Конституционния съд от 18.30 ч

Тече седмица на събития срещу Истанбулската конвенция, дни преди решението на Конституционния съд по делото за съответствие на конвенцията с Конституцията на България. Те се организират от различни групи и граждански инициативи, като освен във Варна и София се очаква да се включат и други градове.

Местоположението ще бъде насочено в София пред Конституционен съд, а по градове пред съдебните палати.

На 26.07 във Варна се организира молитвено бдение на същото място от 20.30 до 21.30 часа. Гражданите са поканени да присъстват със запалени свещи и плакати.

На 27 юли от 10 - 13 часа ГИ срещу Истанбулската Конвенция и джендър-идеологията кани гражданите да се съберат пред Съда в очакване на решението на КС.

Протести и други акции ще има и на 25, 26 и 27 юли от различни граждански групи.

Гражданска инициатива срещу Истанбулската конвенция и джендър-идеологията припомня своята позиция срещу ратификацията на този противоречив и двусмислен документ, използващ понятия, които нямат ясен смисъл в нашата действителност, а водещ до сериозни правни последствия.

"Тя не се бори с насилието срещу жените, а служи за внедряване на новата „джендър- идеология” сред децата.

На 20.03.2018 г. е допуснато за разглеждане конституционно дело 3/2018 г, по искане на 75 народни представители.
В образуваното дело е изложено разбирането, че въведеното в чл. 3в на Конвенцията понятие "пол" /gender в оригиналния текст/ като социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете, "категорично се свързва само и единствено с двата пола – мъжки и женски" и че с това понятие се означават "социалните и културни различия".

Това понятие според вносителите не може да се свърже с "третия пол", то не е инструмент за "оформяне възприятието на пола или за идеологии, нито се изисква от страните да разрешават еднополови бракове". /от становището на съдия Гълъбина Генчева от ВКС/


Ние не сме съгласни с това.

Първо. Конвенцията и социалния пол, или полът като свободен избор

Конвенцията не отчита изобщо биологичния пол като причина за насилие. В нея се използва само понятието „gender” или „социален пол”, популярно „джендър”.

Още в превода на конвенцията навсякъде, където пише „пол“ трябва да се замени със „социален пол“, така както е в английския текст.
Тогава се вижда същността на текста в неговата безсмисленост и неспособност да защити жените от насилие.

Там думата „биологичен пол“ се използва само веднъж и то като един от много фактори за дискриминация, наред с раса, религия и социален произход.

Понятието „социален пол“ /джендър, gender/ е обяснено с неясното словосъчетание „социални роли“, но ние разбираме от практиката, че става въпрос за свободно-избираем пол, който се идентифицира от самата личност след раждането, в процеса на съзряване.

Не случайно са официално признати 31 джендъра, като между тях са джендър-куиър, бисексуални, интерсексуални, транссексуални, асексуални, джендър-флуидни, андрогени, жена към мъж, мъж към жена, и т.н.

В листовка, издадена от кметство Ню Йорк джендърната идентичност е определена като „вътрешното чувство за самоопределяне като мъж и жена или нещо изцяло различно“

В някои държави това е възприето като основно човешко право и задължава държавата да осигурява правото на децата да идентифицират своя пол като част от учебните програми.

Не случайно в Канада вече има издадени документи на деца с пол „Unknown“или „Неидентифициран“. В Швеция има училища и детски градини, които са полово неутрални, там е забранено използването на местоименията „тя“ и „той“. Правителството е въвело ново обръщение за полово-неутрални деца- „hen“.

Второ. Конвенцията и насилието - бори се срещу традиции и обичаи повече, отколкото срещу насилниците

ИК приема, че насилието на мъжа срещу жената е обичайна норма на поведение в нашето общество, че имаме традиции и стериоптипи, които водят до насилие и неравноправие между половете. И че въвеждането на джендър-полове ще доведе до спиране на домашното насилие и на насилието над жени.

Не е вярно! Джендър-идеологията няма да спре насилието.

Насилието при нас не е норма, а е отклонение от нормата и се преследва сериозно от законодателството и в никакъв случай не е характерно за българското общество!

Не сме съгласни с постановката, че трябва да се изкоренят обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете (чл.12).

Считаме, че конвенцията не е направила задълбочен анализ на факторите, които предизвикват насилието и поради това няма как да се пребори с него.

Считаме, че факторите за насилие се коренят в ценностната система на конкретните индивиди съчетани с физическите особености на биологичния пол.

Трето. Конвенцията и децата. Обучение, че полът на човек е въпрос на свободен избор.

ИК нарежда да се въведе в учебния материал обучение по „нестереотипни роли на половете” (чл.14) на всички образователни равнища

Вносителите искат Конституционния съд да постанови, че И.К. не е инструмент за оформяне на идеология, касаеща различни възприятия за половете, но това не е вярно.

Ние нямаме определение за „нестандартни роли на пола“. Обаче имаме Стандартите за сексуално обучение в Европа, издадени от Световната здравна организация.

Те все още не се прилагат, но във връзка с чл.,14 ще се приложат. В тях темите по полова идентичност и сексуално разнообразие са сведени до една много ранна възраст.

Ето линк към тях. На английски език:
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf
На руски език:
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BZgA_Standards_russisch.pdf

Погледнете от стр.40. За деца от 4 до 6 годишна възраст се предвижда да се учат на уважение към различните норми, касаещи сексуалността, на еднополови връзки, консолидиране на половата идентичност, сексуално изразяване, любов между хора от еднакъв пол, наслаждение от докосване на собственото тяло, ранна детска мастурбация, уважение към това, че някои хора искат да имат деца, а други-не.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България, отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители.

Чрез въвеждането на задължителни програми и проекти, основани на джендър-понятия, правото на родителите да възпитават децата си ще бъде накърнено.

Не желаем джендър-идеи да бъдат застъпвани в учебния материал, а това неминуемо ще се случи, защото се работи по международни програми, както и с международно финансиране.

Отбелязваме, че полът на човек е закодиран в неговото ДНК, във всяка една негова клетка. Няма начин полът на човек да бъде променен посредством хормони и хирургия.

Имаме информации за насочване на деца в Англия към клиники за смяна на пола. Процедурата включва да се спре развитието на децата в пред-пубертетна възраст, чрез хормони блокиращи пубертета. И когато децата станат на 15-16 години се приемат за достатъчно зрели за да определят към кой пол се идентифицират, като се подлагат на хормонална терапия и хирургически процедури с цел да се развият вторичните полови белези на другия пол.

И така, чрез терапии, извършвани уж за да дадат свобода и право на детето на свободен избор, се извършва едно насилие над децата. Нарушаване на здравословното състояние на един млад организъм и обричането му на хормонална терапия до края на живота представлява малтретиране на деца.

Четвърто. Конвенцията и НПО /неправителствени организации/

Конвенцията дава голям приоритет на участие на НПО – неправителствени организации, като организиращи и контролиращи процеса по изпълнение на нейните цели.

Ние настояваме процесите на борба срещу насилието да бъдат контролирани от държавата, а не от НПО, на които не може да се търси никаква отговорност относно каузите им.

Правителствата и парламентите могат да се сменят, защото такъв е демократичния процес.
А представителите на НПО – кой ги проверява, кой ги води на отчет, кой поставя изисквания към тях и проверява дейността им от гледна точка на обществения ефект? Само тези, които ги финансират.

В Междуведомствената работна група към Министерство на Правосъдието, работеща по синхронизиране на българското законодателство с Истанбулската конвенция са участвали предимно НПО и предимно насочени към защита правата на ЛГБТИ-общността.

За тези, които не са информирани, ЛГБТИ означава: Лесбийки, Гейове, Бисексуални, Транссексуални, Интерсексуални.
Това са: Фондация Анимус, Фондация Джендър алтернативи, БХК, Сдружение Център на НПО Разград, Фондация Български център за джендър изследвания, Фондация СОС семейства в риск, Фондация Ресурсен център Билитис /изразяваща целите на гей-парада/ и Младежка ЛГБТ организация Действие.

Питаме „Каква е връзката между насилието над жени и правата на ЛГБТИ у нас“?

Нашата държава е основана на принципите на демокрацията. Не считаме за редно да се ангажират извън-правителствени фактори да изпълняват държавни политики. На практика това е приватизиране на функциите на държавата, освобождаване от отговорност и подмяна на демокрацията.

Пето. Конвенцията и факторите за дискриминация

Тя въвежда понятието „полова идентичност“ като фактор на дискриминация, което ще доведе до задължение да го въведем в нашето законодателство. Ако това стане, ще бъдем принудени да приемем абсолютно цялото ЛГБТИ-законодателство, без ограничения, защото иначе би се изтълкувало като дискриминация.

То не е невинно понятие. Има разработени процедури по „идентификация на пола“, които се прилагат върху деца в пред-пубертетна възраст. Има обучени специалисти, разработени тестове, цели програми, които обслужват този процес.

Това понятие е международно определено в Принципите от Джокякарта така:
„дълбоко почувстваното вътрешно и индивидуално усещане на всяко лице за пол (gender), което може да съответства или да не съответства на биологичния му пол (sex), определен при раждането му...“
Източник: Димитър Иванов https://dimiter.wordpress.com/2018/02/24/gender-identity-from-the-yogyakarta-principles-to-the-istanbul-convention/

Ние сме против понятието „полова идентичност“ да влиза в Закона за защита от дискриминация. Не е редно едно многозначително, недоказуемо и променливо понятие да поражда правни последствия. Ако се приеме Конвенцията – това ще бъде задължително.

Шесто. Конвенцията се поставя над националното законодателство и над конституцията

Тя е международен договор и има предимство над националното законодателство. Същевременно в нея, в чл.4 се изисква да се синхронизират националното законодателство и конституциите с принципите, заложени в нея за ненасилие и за равнопоставеност на половете, от тип „социални полове"/"джендър“.
Въпреки, че в България има развито законодателство срещу насилието и за равноправие, то ще трябва да се синхронизира с новото "джендърно" понятие.

Седмо. Мониторинговия орган GREVIO. Кому са нужни толкова много права и имунитети?

Според Приложението към чл.66, за привилегии и имунитети на членовете на GREVIO и техните сътрудници, съответните ще се ползват от имунитети, подобни на дипломатически представители на специална мисия. Те няма да могат да бъдат съдени за изявленията си и за действията си, а специалните мерки, които се прилагат за изпълнение целите на Конвенцията няма да се третират като дискриминация.

И, внимание! Имунитетът ще продължи да бъде предоставян дори и след приключването на мандата им за изпълнение на тези задачи.
И може да бъде отнет ЕДИНСТВЕНО от самия Генерален секретар на Съвета на Европа и то САМО при определени условия.

Питаме се защо. Тези хора във война ли ще участват или в космически мисии?
Да, наистина се води война! Война се води срещу нашите деца!

Война се води срещу нашия мироглед, нашите ценности и срещу семейството. Война се води срещу белия хетеросексуален европейски мъж! Тя не се води с бомби и реактивни изтребители. Това е коварна война на заблудата, която има нужда от специални привилегии и имунитети за да успее.

Осмо. Не е вярно, че конвенцията може да се подпише с условия.

Според член 78 не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция, с изключение на резервите, посочени в параграфи 2 и 3, които параграфи не касаят същината на конвенцията.

Прилагаме линк към текста на конвенцията на английски език.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e

Както и линк към становището на съдия Гълъбина Генчева от ВКС, докладваща по делото за съответствие на конвенцията с Конституцията на България.
Тя твърди, че Истанбулската конвенция съдържа в себе си идеи, които влизат в противоречие с духа на Конституцията
http://legalworld.bg/71335.istanbulskata-konvenciia-sydyrja-v-sebe-si-idei-koito-vlizat-v-protivorechie-s-duha-na-konstituciiata.html

На 23.02.2018 г. се проведе Мадридската конференция за джендър, пол и образование срещу джендър доктрината. В нея участваха 53 организации от 17 страни.
Те приеха декларация за разбирателство, уважение и свобода, която напълно свидетелства за това, че съществува джендър-идеология, така наречената "джендърна перспектива", както и какви са последиците от нейното въвеждане.
Ето линк към нея:
http://thegenderandsexconference.org/
С превод:
http://glasove.com/categories/na-fokus/news/madridska-deklaraciya-za-razbiratelstvo-uvazhenie-i-svoboda

Кои сме ние: https://spasibg.wordpress.com/

Фейсбуук група: Варна срещу Истанбулската конвенция и джендър-индоктринацията
е-мейл: savebulgaria@abv.com, тел.за връзка 0897 167 440 Даниела Николова

Контакти с протест в София: bilyana.nikolova@yahoo.com, 0898 651 308, Биляна Симеонова
------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Протест и молитвено бдение във Варна на 26.07, в Седмицата срещу Истанбулската конвенция"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.