Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Най-голямата глобална организация за емоционална интелигентност провежда безплатен уебинар в България наесен

www.eqbugaria.com

EQ Bulgaria тел: 0885217714

За първи път български специалист в областта на социално-емоционалното учене е поканен на уебинар-интервю от най-старата и най-голяма международна организация за развитие на емоционална интелигентност.

Уебинарът е безплатен и регистрация за участие в него може да направите от тук:
https://www.eventbrite.com/e/in-conversation-with-funtazia-un-action-partner-for-sdgs-tickets-66958132577

След него предстои първата у нас Национална конференция за развитието на емоционална интелигентност и социални умения на българските деца от детските градини и началните училища. Повече информация за конференцията ще откриете на адрес: www.socialemotionalskills.eu

-

През последните години у нас стана популярна темата за емоционалното и социално обучение на децата. Развитието на емоционална интелигентност и социални умения е важен елемент от тяхното отглеждане.

В тази връзка наесен специалисти от България ще проведат множество образователни активности за деца, родители и учители.

„Когато възпитаваме навици у децата си, заедно с миенето на ръцете и зъбите, подреждането на дрехите и добрите обноски не бива да забравяме навика да споделяме, да изслушваме другите, да се опитаме да се поставим на тяхно място, да ги наблюдаваме“ – това споделя Полина Коцева, професионалист и изследовател в социално-емоционалното обучение. Тя е първият български специалист в областта на „Social and Emotional Learning”(SEL), който е поканен в уебинар-интервю от най-голямата глобална организация за развитие на емоционална интелигентност, Six Seconds.

Говорим си с Полина за предстоящите събития. Тя ни споделя, че през септември и октомври България ще участва в два международни фестивала на теми „детска агресия“ и „емоционална интелигентност“. Заедно с това Полина и нейни колеги от страната и чужбина ще проведат Конференция за социално-емоционално изучаване в София.

Социалното и емоционално изучаване (SEL) е нещо, в което образователните системи в Европа и САЩ инвестират от десетки години с крайна цел – подобряване качеството на живот на населението. В последните си доклади Световният икономически форум обяви, че социално-емоционалното изучаване е фундаментално важно за успеха на учениците в бъдещата им кариера и цялостно развитие. Мета-анализ от 213 проучвания сред над 217 000 ученици от цял свят красноречиво показва отлични резултати за образователните системи, ингерирали Social and Emotional Learning. Последните данни от анализа през 2018г. отчитат над 50% подобрение на постиженията на учениците при изпити и тестове, над 38% подобряване в средния успех на целия клас, 28% спад в проявите на агресия и лошо поведение, 63% позитивно отношение на учениците.

„Методите за социално-емоционално учене доказано и ефективно помагат в превенцията от детска агресия, различни видове нездравословни зависимости, трудности в адаптацията и други поведенчески проблеми при децата. Същевременно децата и младежите придобиват лидерски умения, умения за работа в екип, по-добър самоконтрол и целеполагане – важни елементи от техния бъдещ успех. Това са научно-доказани констатации от десетките години опит в чуждестранните образователни системи“ разказва Полина, която със своя екип създава множество авторски материали за социално-емоционално учене в училище и в семейството.

„На уебинара ще споделя практики за работа с деца, базирани на нашата дейност и наблюдения през последните години. Ще разкажем и за партньрството ни с ООН по Международната програма за устойчиво развитие и по-конкретно стратегически цели „Качество на образованието“ и „Здраве и благосъстояние“, обяснява Полина.
“Преди около две години създадохме първите авторски материали за деца на български език, с които учители и родители могат да работят по развитие на техните социални и емоционални умения и компетенции. Днес над 500 професионалисти и хиляди родители работят с тях. Тогава се запознахме с доклада за интеграцията на социално-емоционалното изучаване в образователните системи на държавите от ЕС. Докладът посочва, че образованието у нас все още не включва Social and Emotional Learning. Това стана наша мисия, тъй като е нещо наистина важно за развитието и здравето на децата в България.“ разказва Полина.Прикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Най-голямата глобална организация за емоционална интелигентност провежда безплатен уебинар в България наесен"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.