Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Мотивационни стратегии

https://album.bg/

Ивелин Иванов

Съществуват три основни подхода за мотивационни стратегии:
Стимул и наказание – хората работят за възнаграждения. Те ще работят и повече, ако им плащат добре, ако не работят качествено ги наказват;
Мотивиран чрез самата работа – дава се на хората интересна работа и следователно качеството на изпълнение ще бъде добро;
Системата на едноминутка на мениджъра – определят се целите с подчинените и им се дава положителна обратна връзка, когато правят нещо правилно и обратното, когато грешат.
Мотивационни модели и програми
На базата на двуфакторната теория на Херцберг е разработена програма за мотивиране на работниците. Практическата полза от нея се състои в метода на мотивация, известен под името обогатяване на длъжността, който се разглежда от много мениджъри като решение на проблема, свързан с качеството на живот на работното място. По начина, по който го описва Херцберг, обогатяването на длъжността: “ … цели да подобри едновременно и ефективността при изпълнението на задачите, и удовлетворението на хората, които ги изпълняват, посредством включването в длъжностите на тези хора по един доста конкретен начин на по-голямо поле за лични постижения и признание от страна на другите, повече предизвикателства и отговорност, както и повече възможности за индивидуален напредък и растеж. То се отнася само между другото до въпроси, като заплащането и условията на труд, организационната структура, комуникациите и обучението, колкото и важни и необходими да са те сами по себе си.”
Използвайки за основа изследванията на Херцберг, Ричард Хекман е обособил пет съществени измерения, които при наличието си водят до обогатяване на длъжностите. Той отбелязва също така, че съществуват големи индивидуални различия в начина, по който служителите реагират на тези съществени измерения. Не всички служители желаят или могат да се възползват от обогатените длъжности.
Този подход е известен като модел на Хекман за преразглеждане на работните задължения. Петте измерения са следните:
Разнообразие. То е свързано преди всичко с възможността да се изпълняват различни операции, с различни технологии на различно оборудване. Длъжностите, които притежават голямо разнообразие, често се разглеждат като носещи голямо предизвикателство, тъй като изискват прилагането на всички умения на даден служител.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Мотивационни стратегии"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.