Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

Обучение на служители в държавната администрация

https://razberi.info/

Евтим Петров

Обучението е важно за администрацията, защото е свързано с интереса й от увеличаване ефективността на нейния основен капитал - човешките ресурси. В този смисъл обучението е част от управлението на администрацията, разбирано като процес на развитие на персонала, насочен към промени в професионалното, организационното и личното поведение, за да се работи по-добре и по-ефективно.
1. Основните видове обучения в държавната администрация
В рамките на общото задължение на органа по назначаването да осигури условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на държавните служители, могат да се обособят следните видове обучение:
В зависимост от целите, които се поставят пред обучението, то бива:
Обучение за служебно развитие
Основната цел на обучението за служебно развитие е формирането на административни и управленски знания и развиването на административните умения на държавните служители. В основата на обучението за служебно развитие стои въвеждащото обучение, включващо формирането на знания и умения, свързани с характерните функции и съвременните стандарти за работа в администрацията, както и такива във връзка със спецификата на мениджмънта в публичния сектор.
Обучение за професионално развитие
Обучението за професионално развитие има за цел разширяване на знанията, развитие на уменията и промяна в нагласите на държавните служители при изпълнение на техните служебни задължения. В основата на обучението за професионално развитие стои надграждащото обучение чрез усвояване на допълнителни знания и умения.
• В зависимост от определената в Закона за държавния служител степен на задължителност на обучението, то бива:
Задължително обучение
Това е обучението, което законодателят е счел, че е минимално необходимото, за да може да се изпълнява съответната длъжност. Поради това не може да става въпрос за конкретна преценка на необходимостта от обучение за отделния служител, а всички държавни служители, отговарящи на определени от закона условия, задължително трябва да преминат това обучение, в определен срок. Тук се включва обучението за служебно развитие.
На задължително обучение подлежат три групи държавни служители:
- постъпилите за първи път на държавна служба
- назначените за първи път на ръководна длъжност
- висшите държавни служители
Незадължително ( специализирано) обучение
При този вид обучение ангажиментът на органа по назначаване да изпрати на обучение държавния служител зависи от оценката на потребностите от обучение. Тук се включва обучението за професионално развитие.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "Обучение на служители в държавната администрация"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.