Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.16.10.2018 г. от 11.00 ч. във Варненския административен съд. страни Русгеоком БГ - РИОСВ Варна срещу Отрицателно решение по ОВОС

ИК За Чиста България тел: 0889002822

На 16.10.2018г от 11 часа ще се проведе заседание по дело 1092/2018 на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес във Варненския административен съд. страни Русгеоком БГ - РИОСВ Варна срещу Отрицателно решение по ОВОС „Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“, „Рогозина Изток“”

Инициативен комитет „За чиста България“
За контакт:
Иванка Казакова, тел. 0889002822
Екатерина Димова, тел. 0889465546
Хронология и предстоящо развитие на конфликта
около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД
в община Генерал Тошево (Рогозина)

Дата/период Действия и събития
13.09.2017 Доклад за оценка на въздействието върху околната реда на намерението за добив на газ (ДОВОС) на Русгеоком-БГ ЕАД.

16.10- 28.10.2017 Обществени обсъждания в 18 населени места в община Генерал Тошево.
Подадени писмени отрицателни становища от специалисти и обикновени българи от страната и чужбина по имейл , по поща и на място – повече от 930.
Изразени отрицателни становища – на всички обществени обсъждания във всички населени места.

25.01.2018 Заседание на експертен екологичен съвет по ДОВОС.
Резултати:
– Гласували „ЗА“: 3- представителите на МГУ, на геологическия институт към БАН и минно-геоложката камара;
- Гласували „ПРОТИВ“: 33 -всички кметове от община Г.Тошево, представители на екологични НПО, всички служители на РИОСВ и специалисти от държавните органи /ВиК-Добрич, РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция – Варна и Басейнова дирекция – Плевен/, участващи в разширения състав на съвета.

01.02.2018 Решение за отказ /неприемане на ДОВОС/ на Директора на РИОСВ-Варна.

04.04.2018 Заповед, потвърждаваща отказа, на министъра на МОСВ.

Април 2018 Жалба в Административен съд – Варна на Русгеоком – БГ ЕАД против Решение на РИОСВ-Варна с Ответник – РИОСВ – Варна.------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.16.10.2018 г. от 11.00 ч. във Варненския административен съд. страни Русгеоком БГ - РИОСВ Варна срещу Отрицателно решение по ОВОС "

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.