Press Bulgaria

Потребител:
Парола:
Запомни ме
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ START
-------------------

ООН: Младежкото включване на национално и международно ниво е традиционно за България

www.bgyouthdelegate.org

Дружество за ООН в България тел: 0877810773

“България има повече от десетгодишна традиция във включването на млади хора в процесите на вземане на решения на национално и международно ниво. Включването на младежите и други заинтересовани страни е ключово за справянето с всички форми на дискриминация и неравенство и за осигуряването на благоденствие за всички“. Това казаха българските младежки делегати към ООН Ася Панджарова и Ралица Диканска по време на речта си пред представителите на държавите-членки на Организацията на Обединените нации. Изказването по време на 56-тата сесия на Комисията за социално развитие на Икономическия и социален съвет беше част от двуседмичната им работна визита в централата на ООН в Ню Йорк, в периода 28 януари – 9 февруари.

Младежките ни делегати към ООН се върнаха днес от Ню Йорк, където представиха мненията на младите хора от България в редица събития и официални срещи. На 1-ви февруари те отправиха своето изказване от името на българските младежи пред Комисията за социално развитие, която отговаря за основните теми, свързани със социалните въпроси в контекста на глобалното развитие. Ралица и Ася подчертаха, че младите хора са един от основните приоритети по време на започналото през януари първо българско председателство на Съвета на Европейския съюз и отчетоха установената в България традиция за участие на младежки представители в ООН чрез съществуващата вече повече от 10 години програма „Български младежки делегати към ООН“. Те представиха пред представителите на международната общност и своите инициативи на национално ниво за ангажиране на студенти в български университети с изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Младежките делегати откроиха насърчаването на разбирателството и толерантността чрез интеркултурен диалог и спорт като универсални средства за комуникация без предразсъдъци, което е в основата на устойчивите общества. Младежките ни делегати наблегнаха и на значението на младежкото участие в процесите на вземане на решения за постигане на положителна социална промяна и призоваха държавите-членки на ООН да осигурят условия за ефективно младежко участие както на национално, така и на международно ниво.

По време на работната визита на младежките ни представители, между 30 и 31 януари, се проведе и Младежкият форум на ИКОСОС. На събитието присъстваха представители на страни членки на ООН, включително над 60 министри по въпросите за младежта. По време на Форума бе обърнато внимание на две основни теми, които са ключови и за България – младежката безработица и младежкото овластяване. Помощник генералният секретар по икономическите и социални въпроси на ООН Лиу Женмин заяви, че Младежкият форум на ИКОСОС е дал възможност на едно място млади лидери и представители на държави-членки на ООН да се съберат и да обменят идеи. Дискусиите по време на Форума отчетоха множество примери за национален прогрес при участието и включването на млади хора в управлението и вземането на решение от страна на държавите членки.

В рамките на работното си посещение в Ню Йорк младежките ни делегати взеха участие в няколко срещи на високо ниво, заедно с министъра на младежта и спорта на България Красен Кралев – с министъра на младежта на Унгария Каталин Новак и с министъра на младежта на Обединените арабски емирства Шамма бинт Сухейл Фарис Ал-Мазруй. На тях бяха обсъдени основните предизвикателства, пред които са изправени младите хора и какви добри практики от България биха могли да подпомогнат тяхното преодоляване. Ася и Ралица имаха възможността да представят програмата „Български младежки делегати към ООН“ като пример за ефективно участие на младите хора и устойчив инструмент за включването им в процесите на вземане на решения. Двете млади дами присъстваха и на среща с ръководителите на Фонда на ООН за населението, по време на която беше отчетено, че страната ни се е доказала като лидер на международно ниво в насърчаването на младежкото участие, благодарение на добрата комуникация и сътрудничество между институциите и младите хора на всички нива.

В Ню Йорк младежките ни делегати, заедно с колегите си младежки представители от Румъния и Чехия, организираха и съпътстващо събитие с фокус върху дебата като начин за ангажиране на младите и като средство за ползотворен диалог по актуални теми. Младежките ни делегати бяха говорители и на друго събитие, организирано от Постоянното представителство на Унгария към ООН, с фокус върху участието на младите хора на пазара на труда и ефективното им включване в него. На него те споделиха за предизвикателствата в България, позицията на Национален младежки форум по въпроса за младежката заетост, както и представиха политики на Министерството на труда и социалната политика, насочени към повишаване на младежката заетост.

След завръщането си в България младежките ни делегати предстои да стартират няколко национални инициативи, свързани с приоритетните за техния мандат теми - популяризиране на Целите за устойчиво развитие, интеркултурен диалог и спорт.

Запис от изказването на Българските младежки делегати към ООН по време на сесията на Комисията за социално развитие можете да гледате на: http://bit.ly/2EdQRRs


----
За програмата „Български младежки делегати към ООН“
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ стартира през 2006 г. и е сред най-дълго действащите и успешни програми „Младежки делегати към ООН“ на глобално ниво. Тя се организира от Дружество за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на програмата са Национален младежки форум и ISIC България.
Основната мисия на младежките делегати е да бъдат мост между младите хора в България и институциите, както на национално, така и на международно ниво. Това се осъществява, чрез провеждане на постоянни срещи с младите хора в страната и запитвания сред тях, с цел идентифициране на техните основни проблеми и потребности. На база на тези данни се подготвя изказването на младежките делегати пред Общото събрание на ООН и пред Комисията за социално развитие на ИКОСОС. Българското правителство, в лицето на Министерство на външните работи и Българското представителство в ООН разпознават програмата „Български младежки делегат“ като легитимния глас на младите хора в България. По този начин двама български младежи всяка година участват в процеса на взимане на решения на най-високо международно равнище и осъществяват на практика младежкото включване в създаването на политиките и стратегиите, засягащи младите хора.

Лице за контакт: Александра Мирчева, координатор на Програмата „Български младежки делегати към ООН“
Т: +359 899 510 520
Е: a.mircheva@bgyouthdelegate.org I coordinator@bgyouthdelegate.orgПрикачени файлове------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ END


Отчет за прессъобщение "ООН: Младежкото включване на национално и международно ниво е традиционно за България"

Прессъобщението е заплатено успешно
Прессъобщението е публикувано успешно

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси, моля, пишете ни на office@pressbulgaria.com.